Illuminati

– maktens konspirationer

Av Agent Orange

”In the early years of the twenty-first century terrorism was used by governments around the world as a pretext to scare their populations into submission. Life became a surveillance-grid nightmare with every citizen’s actions ruthlessly monitored and catalogued by the state. Secret arrests, checkpoints and warrantless searches spread the final implemental march of the police state culminating in open martial law. This is the story of how the elite sold their people into slavery and scared the once proud and brave people of the west into submitting to being cannon fodder in wars for world domination.”
- Alex Jones, Martial Law

Den första Maj 1776 grundade den unge juristen Adam Weishaupt en radikal gren av Frimurareordern - ett hemligt sällskap med den blygsamma målsättningen att ta makten över världens öde. Han kallade sin skapelse Illuminati – de upplysta. Trots att den Bayerska Illuminatin blev kortlivad lever dess namn vidare som ett samlingsbegrepp för de hemliga sällskap som strävar efter en global världsordning där en osynlig hierarki av makthavare härskar oinskränkt över en okunnig massa som tror sig vara fria i sitt gallerlösa fängelse. De räknar iskallt med att deras undersåtar skall blunda och låtsas som om allt är i sin ordning - att sanningen är för fruktansvärd för att någon skall orka med att ta den till sig. Med hjälp av härskarmetoder som ärvts från Nero, Hollywood och Goebbels förbereder sig en global allians av hyperpriviligerade familjer att slutgiltigt implementera det Stora Arbete som påbörjades i forntidens Babylon. Men tiden håller på att rinna ifrån dem. Fri information, solidaritet, platta nätverk, radikal teknologi och medskapande hotar ständigt att avslöja eller ersätta konspirationens hierarkiska mekanismer. Bara genom att skapa illusionen av ett mäktigt hot kan de få oss att sälja vår frihet för trygghet en gång för alla. Slaget om mänsklighetens själ rasar här och nu.

Kartäggning av Illuminatins maktstrukturer

Hundratals forskare har försökt kartlägga Illuminatins maktstrukturer och ursprung, dess filosofi och målsättningar. Samtliga har marginaliserats och skrattats ut av en akademisk värld som censurerar sig själv i hopp om att inte förlora allmänhetens förtroende och maktens finansiering. Ser man bortom författarnas ofta extrema politiska och religiösa åsikter hittar man en överraskande homogen bild av Illuminatins metoder och ursprung. Grunden för Illuminatins makt är enligt forskningen den internationella storkapitalismen, speciellt bankväsendet, vapenindustrin och drogkartellerna (illegala liksom legala). Etableringen av privata nationella banker som den Rothchildägda Bank of England eller Rockefellers Federal Reserve gav en liten klick priviligerade en oerhörd makt över världsekonomin. Enligt konspiratorisk världsbild fabriceras ekonomiska kriser medvetet för att gynna fåtalet, öka klyftorna i samhället och starta förödande men vinstgenererande krig. I mindre skala kan man se den så kallade ”novemberrevolutionen” då den svenska valutan avreglerades i slutet av åttiotalet som ett exempel på implementation av detta system i Sverige.

Ordo ab chao

Ett av frimurarnas viktigaste valspråk är ”ordo ab chao” – ”ordning ur kaos” och anses beskriva en av Illuminatins grundläggande politiska maktstrategier, den så kallade ”Action-reaction-solution”. I korthet går metoden ut på att konstruera en våldsam kris som ingen tror kan vara fabricerad av de egna makthavarna, lösa den genom att applicera de kontroll och förtrycksmetoder man vill uppnå och voila, samhället har förändrats i enlighet med Illuminatins önskan och makthavarna framstår som hjältar i stället för tyranner. Reichtagbranden i Berlin -33 är ett klassiskt exempel som uppdagats och analyserats i detalj. Nazistpartiets hejdukar brände ned riksdagsbyggnaden, det hela skylldes på kommunisterna med hjälp av fabricerade bevis och bekännelser under tortyr. Vips kunde Hitler genomdriva sina drakoniska arrestlagar och utropa sig till Führer. Jämför med 9/11, Patriot act och Bushs omval så förstår du nog galloppen. Den här taktiken bygger på att kontrollera båda sidor av en konflikt och se till att ekonomiskt vinna oavsett utgången. Exempel på detta är de multinationella företag (däribland IBM) som skeppade vapen och teknologi både till Hitler och Stalin, de storkapitalister som finansierade bolsjevikerna, den militära hjälpen till Saddam Hussein, Halliburtons kontrakt att rusta upp det land som Carlyle Groups vapen raserat och CIA:s träning av de fundamentalister som nu kallas ”Al-Qaida”.

Illuminatins filosofi

Illuminatins filosofi är lika gammal som makten själv och är det grundläggande missförstånd som ligger bakom historiens långa räcka av orättvisor och masslakt. Människan vet inte sitt eget bästa, hon är sjuk, självisk och måste styras för att uppnå sin verkliga, upphöjda potential. För det syftet är inget offer för stort och ingen taktik för vidrig. För att kunna styra folket måste de vändas mot varandra, lära sig att frukta och slå ner på de som är annorlunda. Genom en likriktad kultur och moral blir vi våra egna fångvaktare i Illuminatins tjänst och vandrar fårskockslikt mot slaktbänken. Ja, många konspirationsteoretiker är övertygade om att en stor utrotning är nära, en osynlig förintelse om skall reducera befolkningsmängden till mer hanterliga proportioner. Vissa menar att både Tsunamikatastrofen och orkanen Katarina båda frammanades med hjälp av hemlig hyperteknologi och är början på slutet. Andra favoriter är en fabricerad sjukdom – ett AIDS 2.0 – som skapats speciellt för att slå mot specifika etniska grupper. Det skulle förklara varför ett femtiotal av världens ledande bioteknikforskare har försvunnit sedan 2001.

Illuminatins aktiva tjänare hittar vi vanligen bland medelålders män med höga positioner inom underrättelsetjänsten, näringsliv, media och etablerad politik. Organisationens synliga lager är elitsällskapsklubbar och som Frimurare, Bohemian Grove, Bilderberg och Skull and Bones. Dessa informella men strängt hemliga klubbar knyter samman de olika branscherna och blodtörstiga eder skapar privata lojalitetsband som upplevs som långt starkare än lojaliteten till folket eller den egna organisationen. Multinationella företag som Monsanto, Halliburton och Carlyle Group, vars makt överträffar nationers men inte kan granskas av folket, är konspirationens största triumf.

Illuminatin i Sverige

Så hur hör detta monstruösa nätverk samman med det sömniga lilla landet Sverige och hur långt har det kunnat penetrera vårt näringsliv och politiska system? Det är oerhört svårt att svara på eftersom vi med undantag av virrpannor som Sune Hjort och Juri Liina saknar konspirationsteoretiker som ser bortom en specifik fråga. Som sagt är det bara ni som kan hitta svaret, men för att ha en utgångsåunkt gör jag här en rad inte helt ogrundade antaganden angående den svenska modellen och den målmedvetna men långsamma nedmonteringen av den svenska välfärden. Kom ihåg action-reaction-solution. Kom ihåg att målet är en kapitalistisk polisstat.

Myrdalarna

Gunnar och Alva Myrdal hade en dröm om ett rättvist land där alla är friska, starka, mätta och lika. Kanske hade de sett det i en dröm, ungefär som Descartes besöktes av en ljusängel som berättade att ”naturen skall erövras med siffror och mått”. Jag tror ingen vet riktigt hur det gick till. De var inte ensamma i sin folkhemstanke; en stor majoritet av alla politiker och makthavare slöt upp bakom deras vision. Inte så konstigt eftersom landets arbetare var på randen till revolution. Till och med kapitalisterna tyckte det var en bra idé att göra gemensam sak med socialdemokratin. Det är inte svårt att se Illuminatins trådar i Saltsjöbadsavtalet och tämjandet av fackföreningsrörelsen. Problemet var naturligtvis att inte alla passade in i bilden av folkhemmet. Lösningen; sterilisera det undermånliga människomaterialet så är vi av med det på en generation. Sextitusen knips hann det bli. Schizofrena, tattare, brottslingar och kommunister. Sedan kom kriget och efter det blev det svårare att prata om ”upprensning av folkstammen”. Det finns till och med de som tycker att det var Myrdalarna som gav nazisterna ett par idéer. Hur som helst; sterilisering och rasbiologi var ju inte enda sättet att skapa en homogen och lycklig Svensk befolkning.

De sammansvurna

Nu var kretsen kring Myrdalarna mindre, mer sluten och försiktig. Man skulle nästan inte ljuga om man kallade det för ett hemligt sällskap. Att många av dem tillhörde andra, långt äldre ordnar talar historien tyst om. Vi kan kalla dem för Kretsen, det svenska Systemets oinskränkta herrar och Illuminatins lakejer. Med 50 och 60-talets ekonomiska uppsving blev det möjligt att nästan ur intet skapa det där mytiska folkhemmet, men människorna verkade fortfarande inte vara nöjda. De unga demonstrerade, dansade på gatorna, trotsade ordningsmakten och sket i att gå till jobbet. Många ville att man skulle testa kommunism. Eller i alla fall protestera mot USA’s inblandning i Vietnam. Några flyttade till och med ut ur de välplanerade betongförorterna och bildade egna små samhällen med helt egna regler. Till och med Myrdalarnas egen son tog avstånd från dem och tyckte att Mao gjort ett bättre jobb än Gunnar. Han kunde ju inte veta att de båda tjänade samma herre. Det såg mörkt ut för Systemet, som ju skulle vara för alltid var det tänkt. Lösningen blev utdefiniering och gradvis marknadsanpassning. Man hade varit för optimistisk, människor blev inte mindre nytänkande av komforten och välståndet – snarare tvärt om. De trygga värderingarna som Kretsen snickrat ihop av gammalt ”folkvett” delades av en så stor procent av befolkningen att det inte var ett problem att utmåla de unga arga som galningar, oseriösa eller ännu värre. De var ju nästan barn. Men vad de egentligen ville var att hitta en annan väg, en som inte hade dikterats av deras föräldrar långt innan de föddes. Man såg till att tillmötesgå ett krav eller två, hålla emot när det verkligen gällde och sedan var det bara att vänta på att de unga blev äldre och själva förstod Systemets visdom. De flesta gjorde det, ångrade att de någonsin trotsat och blev senare dess största försvarare. Det var enkelt gjort; de driftigaste av de unga revolutionärerna blev snart de mest etablerade samhällsmedborgarna, politikerna och företagsledarna. De hade alltså mest att förlora på en förändring. Några av dem hamnade själva i kretsen nära Illuminatin och omfamnade dess ideal med en iver bara en konverterad revolutionär kan visa upp. Men i sprickorna, mellan de väldiga betongkomplexen, blev de som föll igenom skyddsnätet allt fler.

De utslagna

”De utslagna”, som Folkhemmet kallar dem, fyller en viktig funktion i samhället. De visar de ordningsamma medborgarna vad som händer om man går utanför Systemets ramar. Därför är det oerhört viktigt att livet på gatorna blir så vidrigt som möjligt, eller i alla fall framstår som outhärdligt. Kriminaliseringen av narkotika hjälpte naturligtvis till för att göra saker tuffare, liksom heroinet som med lite hjälp från regeringens kontakter med mujahedin i Afghanistan kom hit på början av - 80 talet. Lägg till en kriminellt organiserad gatuprostitution, hårda tag mot husockupanter, krångliga bidragsregler, bostadsbrist, smutsiga sprutor, våldsbenägna snutar och vips är vi framme vid ett gatuklimat som ingen vill vara en del av. Utdefinieringen är total. Möjligheten till alternativ som skapas utanför systemet lika med noll. Vi har västvärldens högsta dödlighet bland tunga narkomaner och flest av dem per capita. Tror du att det är en slump, eller är det ett steriliseringsprogram i förklädnad vi anar? För att lösa problemen ropar folket på hårdare tag och allt eftersom skapas en allt mer militariserad poliskår försedd med praktiskt taget rättsimmunitet och allt dödligare vapen.

Systemet

Kanske försökte Palme trotsa Kretsen, eller så blev han bara för svår att kontrollera. Hur som helst blev hans död startsignalen för nedmonteringen av de socialt progressiva delarna av Systemet. Så här i början av årtusendet är Systemet en trött och sjuk helig ko. Det har fyllt sin funktion och fört Sverige till nästan oöverträffat välstånd och rättvisa, men nu börjar den sakta ruttna där den står, stilla på samma plats. evigt idisslande samma slagord. Alla använder dess namn för att försvara sin politik. Välfärd, tillväxt, livskvalitet, trygghet, rättvisa. Illuminatins hantlangare består av representanter för alla regeringspartier och stora svenska företag som i samråd kommer överens om hur val, folkomröstningar och trender borde se ut för att bevara politiskt status quo och trygga den ekonomiska tillväxten. De lyckas ganska bra och det är inte alltför illa att leva i det Sverige Systemet har byggt. I alla fall om du är svensk och håller dig på mattan. Men det är fortfarande ett fängelse vi talar om, även om det har gyllene galler.

Internetrevolutionen

Men utanför börjar saker hända. Det osynliga motståndet mot Illuminatin har börjat påverka kulturen och teknologin från sitt håll och ett efter ett öppnar sig kaninhål in i en värld som kan vara framtiden. Vi ser en bild av möjlig organisation i nätets själva struktur; i peer-to-peer systemens gåvoekonomi, i snabborganiserande direktdemokrati, fri information, kollektiva organisationer av extremt individualistiska medlemmar, spel som blir till världsekonomier, flytande identiteter och magins återkomst. Något stort är på väg att ske, men Systemet kommer att slåss mot det varje steg på vägen. Ett alternativt tänkande har hittat en fredad nisch på nätet, men har de hittat en plats i världen? Finns det ett land där alla kan vara fria, hur konstigt och krokigt de än tänker och känner? Om det gör det kan du vara säker på att Systemets och Illuminatins hantlangare kommer att slåss som vilda djur för att stoppa det, för en sådan framtid är dess undergång.

Skuggorna faller

Under några år mellan mitten av 90-talet och september 2001 såg det ut som att den stora konflikten i världen åter stod mellan människor och de system som fängslar dem. Antiglobaliseringsrörelserna växte sig starka och de multinationella företagen blev föremål för massiv kritik. Utan en global fiende som Sovjetunionen eller Hitlertyskland blev det möjligt att gräva där man stod och försöka genomföra faktiska förändringar. Men så kunde det inte förbli. I en oöverträffad PR-kupp i samband med attentaten mot WTC lanserade terrorrismen som den nya superskurken och världens regeringar kan återuppta Illuminatins agenda – kontroll och konsumtion.

Instinkter är överlevnad

Vi kan inte skylla Systemets godhjärtade grymhet på någon enskild människa. Inte ens på den innersta kretsens medlemmar. Det är ett system som blivit så komplext att det börjat fungera som en organism i sig själv. Paul Davies framför tankegången lysande i sina verk om den nya fysiken - ett tillräckligt raffinerat system kommer att utveckla sorterande funktioner och ”instinkter” som syftar till att bevara dess egenart. Den första av dessa instinkter är överlevnad. Det är inte männsikor vi kämpar mot utan ett mardrömslikt komplex av sammanlänkade system som tillsammans fött fram en överstatlig hunger. En organism byggd av vår egen skräck och längtan efter trygghet.