Prosopopeia

Vad är Prosopopeia?

I och med Mariafallets koppling till Ingela Klingbohm har flera conspiriter kommit i kontakt med det underliga grekiska ordet med de tre p’na. Prosopopeia var Ingela Klingbohms namn för en besatthetsmetod. Hon trodde att man genom att låtsas vara en död människa (eller kanske vilken andevarelse som helst, det framgår inte tydligt) kunde öppna sig för verklig besatthet. Det här påminner om många religionsforskares analys av hur schamanism eller annan extatisk mystik fungerar. Anna-Leena Siikala menar i “Rite Technique of the Siberian Shaman” att den bästa metoden för att hamna i trans helt enkelt är att rollspela.

Själv kom jag i kontakt med fenomenet genom Adrijanna och vårt gemensamma arbete på Swedish Institute of Computer Science. Där skapade vi tillsammans med en grupp teknikforskare som vill vara anonyma en serie forskningsprototyper som externt presenterats som “genomgripande spel” (inom det EU-finansierade Integrated Project on Pervasive games). Genomgripande, visst. Men spel, knappast. Vi kallade experimenten för BARDO1 och 2, efter det tibetanska ordet för stadiet mellan död och reinkarnation. Det andra av dessa är mer känt under smeknamnet Momentum. Målet var att pröva besatthetstesen. Skapas det en kontakt med något utanför den besatte, eller rör det sig bara om en subjektiv upplevelse? Min roll i experimenten var att använda tekniker från teater, commedia del arte, shamanism och levande rollspel för att försätta deltagarna i ett tillstånd av inlevelse. För att skapa optimala förutsättningar för extern kontakt kombinerades rolltagandet med psykofarmaka och binaural beats modulerade via avancerade ITC-apparater skapade specifikt för ändamålet.

Instrumental TransCommunication är samlingsnamnet för tekniskt möjligjord kontakt med andra existensplan. Mest kända är de elektroniska röstfenomen som bland andra den svensk-Estniske Friedrich Jürgenssen ägnde de sista åren av sitt liv åt. Även Ingela tycks ha engagerat sig i den här formen av radiospiritism. Jag förhåller mig fortfarande skeptisk till stora delar av ITC-världen och deras åsikter. Hela tolkningen med att man talar med “de döda” tycker jag känns sökt. Kvantfenomen eller tecken på att vi inte har full förståelse för rum-tid eller subjektiv perception, ja, men elektrisk spiritism, nej. Men det fungerade. Jag tror att försökspersonernas extrema beteende kan förklaras med en form av extrem suggession kombinerad med de frekvensfält de tekniska apparaterna genererar. En akustisk teori menar exempelvis att alla upplevelser av “spöken” orsakas av extrema basljud kring 19hrz.

Vi tappade snart kontakten med våra försökspersoner, som uppslukade av sina upplevda “gäster” gav sig av för att söka upp platser som varit viktiga för dem i livet. Vi gjorde vårt bästa för att övervaka “kärlens” aktivitet, men vi vet egentligen ganska lite om vad som hände under de båda Bardon vi satte igång. Eskil Rutch, en kognitionsvetare och brevkontakt, har gjort den mest djuplodande undersökningen, även om den är full av förhastade slutsatser och esoterisk spekulation. Jag skall försöka plocka russinen ur kakan från hans förvirrade site “de döda lever” (som ligger mer eller mindre bortglömd på sics servers) och publicera relevant material här. Den officiella rapporten och hemsidan från SICS om Bardo 2 är problematisk. Jag valde att inte medverka vid författandet av dokumentationen eftersom de bestämde sig för att presentera Bardon som ett fiktivt spel. Den taktiken är beprövad av forskare som ger sig in på tvivelaktiga områden. Sätt en annan (ofarlig) etikett på din forskning så strömmar pengarna in och just spelexperiment är sällsynt svåra att granska. Men vissa saker kan inte döljas, i de tillrättalagda texterna kan man ändå ana att det som inträffade var något större. Jag är osäker på hur korrekta faktauppgifterna på sidan är men har hittat fler förvanskningar och direkta falsarier än sanningar bland de uppgifter jag kan bekräfta.


Foto från ett test av ITC-utrustning under Bardo2:momentum

Vad betyder detta för Mariafallet?
Det korta svaret är: jag har ingen aning. Jag är ytterst tveksam mot att kopplingarna är av mer än kuriosaintresse och varnar för att dra för stora växlar på det här. Även om det naturligtvis är lockande att tänka sig en långtgången konspiration kring ITC, SICS och familjen Klingbohm så kan jag inte hitta några som helst handfasta bevis för en sådan. Men frågorna är fortfarande många. Sysslade Maria med EVP? Var hon “mottaglig” för kommunikation med andra sidan? Arbetade hon med sin mors besatthetsmetoder? Visste hon alls om dem? Vad är “de andras” relation till de andeväsen som ITC-traditionen talar om? Finns en nyckel till en “rationell” förklaring av transkommunikationsfenomenet någonstans i allt detta?

Agenten ut