Cityinitiativet

Vad är det för “social verksamhet som stiftelsen Cityinitiativet ägnar sig åt? Det har väckts flera misstankar om oegentligheter. Är olaga frihetsberövande och systematiska övergrepp en del i CI:s dolda verksamhet?

Det hela skulle inte vara så allvarligt om det inte visat sig att CI har ett långvarit nära samarbete med Kerberos.

Sedan 2005 har dessutom Cityinitiativet ett samarbete med vaktbolaget Kerberos Bevakning, ett mycket välrennomerat bolag, som tillsammans med Fältassistans bidrar med en lugnare arbetsmiljö för våra anställda.

Läs mer i forumet!
Gå till www.cityinitiativet.se!