Spår

”Alla som befunnit sig på den granskade sidan av en medial händelse vet att den officiella versionen till stora delar är medvetet fabricerad för att framstå som mer effektfull eller är så slappt rapporterad att alla likheter med verkligheten uppstår av en ren slump. Visst finns det undantag, men när det gäller skeenden som är instrumentella för statens, kapitalets och den nya världsordningens planer kan du vara hundraprocentigt säker på att det du fått höra är en lögn eller en grov förvanskning av fakta. Alternativa tolkningar klumpas ihop under rubriken konspirationsteorier och förkastas med ett skratt. Inget du vet är sant. Historien du fått lära dig är en lögn. Det är dags att vakna och ta ansvaret för din egen verklighet.”

Den här texten är en knippe förslag på forskningsaktiviteter för att ta reda på vilka som ligger bakom Marias försvinnande. En del av dem är far-fetched men efter tre års sökande är alla spår viktiga. Så fort en eller flera av er vill ta er an ett av ämnena nedan, skapa en tråd i forumet och kör hårt.

Att många historiska händelser förvanskats för att tjäna makthavares syften är svårt att argumentera mot, men ändå är det få västerländska medborgare som tror att deras egen regering eller mediebolag för dem bakom ljuset. Ingen ifrågasätter att riksdagsbranden som tillät Hitler att utropa sig till Führer var anlagd av nazistpartiet, men om man antyder att attacken mot World Trade Center 2001 var ett led i det militärindustriella komplexets planer bemöts man som en dåre. Samma sak gäller våra svenska kriser och politiska förändringar. Inbillningen att samtiden är helt frikopplad från historiens destruktiva mönster har fått ett så mäktigt fäste i våra medvetanden att det kan vara oerhört smärtsamt att omvärdera vedertagna förklaringar. Ändå är det precis det vi måste göra för att se bortom maktens slöjor och hitta spår efter de mekanismer som ligger bakom Marias fösvinnande.

Vi skall vara medvetna om att vi just nu har en oöverträffad möjlighet att föra ut alternativa åsikter till Svenska folket. Teveserien kommer att rikta fokus på vårt sökande, så om vi arbetar tillsammans och framställer tydligt material som skildrar sanningen i hela sin fruktansvärda komplexitet kan vi få det Svenska folket att öppna ögonen för det maktspel som pågår bortom kvällstidningarnas fördummningsretorik och makthavarnas förblindande blockpolitik.

De Försvunna

Ett möjligt spår efter Maria är att regering och maktelit är kraften bakom brottet. Ingen ifrågasätter att diktaturer och militärjuntor är ansvariga för en stor del av jordens försvunna, men vi har oerhört svårt att tro att vår egen snälla stat skulle ägna sig åt något sådant. Nedan följer en rad uppdrag som undersöker hur de försvunnas verklighet ser ut och gör djupdykningar i en rad kända Svenska försvinnanden och teorier kring deras bakomliggande orsaker. Det här är några av de ämnen jag tror kommer ha mest direkt bäring på Mariafallet och som jag tycker borde prioriteras av conspirares medlemmar. Ni kan exempelvis;

 • Spåra upp och göra referat av rättshaverister och paranoiker med intressanta åsikter om försvinnanden. Kanske finns det en privatspanare där ute med svaret på våra frågor.
 • Undersök kända svenska försvinnanden som Wallenberg, Hammarskjöld med flera.
 • Undersök medicinspåret – hur kommer det sig att nästan alla försvinnare varit konsumenter av antidepressiva medel eller annan medecin försedd med röd varningstriangel?
 • Kartlägg utbredningen av politiska fångar i Norden och försvinnanden med direkt samband med kriget mot terrorismen.
 • Kolla in UFO-kopplingen – I USA är så kallade ”abductions” ett väletablerat fenomen. Hur är det med Sverige? Kan det vara så att Maria och de försvunna blivit bortförda av oidentifierade farkoster?
 • Undersök försvinnanden i nordisk tradition och folktro – Nordiska sagor vimlar av berättelser om försvinnanden. När en människa förs bort av trollen kallas det att bli bergtagen och även bortbytingar är ju ett slags försvinnanden. Även näcken och vittra lockar bönder in i sagornas skog. Finns det en verklighetsbakgrund till dessa legender?
 • Gräv djupare i rituella övergrepp och kulter – Vilka sekter och religiösa samfund i Sverige skulle kunna ligga bakom försvinnanden? Vilka har tillräckligt slutna livsvillkor för att gömma en människa från omvärlden? Hur ser deras ideologier ut?
 • Privata bestraffningsföretag – Som MadHatter påpekade på forumet för någon dag sedan finns en rad oseriösa vaktbolag i Sverige. Vilka av dem skulle kunna ligga bakom försvinnanden och på vilka grunder?

Beredskapspolisen

Nyligen har så kallade beredskapspoliser börjat användas i fredstid i enlighet med en promemoria med diarienummer RÄS 134-2537/05. Den här gruppen är en av de som oftast kallas in för att söka efter försvunna personer. Beredskapspolisen är inget annat än militärer som fått en veckas snabbkurs i polisarbete. Sammanblandning av militär och polis har varit strängt förbjudet sedan tragedin i Ådalen då militär öppnade eld mot en demonstration. Det finns anledning att tro att beredskapspolisen skapats för att långsamt och omärkligt utvecklas till en högteknologisk repressionsapparat som kan slå till mot den nya världsordningens fiender utan att dra på sig den granskning som reguljär polis trots allt utsätts för. Anklagelser om polisens delaktighet i att provocera fram Göteborgskravallerna och de påföljande skotten visar hur makteliten bygger upp en polisstat mitt framför våra ögon. Även högt uppsatta poliser inom prostitutionsgruppen och citypolisen har utpekats som delaktiga i systematiska korruptionsbrott och övergrepp. Spåret kanske leder hela vägen tillbaka till den så kallade Baseballigan, gatuvåldsgruppen och polisspåret. Vi söker medlemmar som vill undersöka anklagelserna mot polisen och ge mer fakta kring våldsmonopolets agerande och möjliga roll i maktelitens planer för Sverige. Vilka attityder styr den svenska polisen och hur motiverade är de egentligen att hitta de som försvinner?

Ubåtskränkningarna

Utsattes vi verkligen för kränkningar från Sovjetunionen eller var hela spektaklet en misslyckad plan för att hindra ett maktskifte till Olof Palmes fördel? Var det U-båtar eller en helt annan typ av farkoster som kränkte svenska territorialvatten? Kan försvunna smugglats ut ur sverige i och med kränkningarna? Det är en fördel om de som intresserar sig för denna fråga är bekanta med den svenska marinen eller har ett tidigare intresse för frågan.

Palmemordet

Detta definierande nationaltrauma har en viktig position i svensk nutidshistoria. Specifikt polisspåret, där en grupp poliser inom Norrmalmspiketen pekas ut som delaktiga eller till och med misstänkta, är fullt av intressanta vändningar. Palmemordet är ett perfekt exempel på hur svårt det är att finna absoluta sanningar i ett mordfall även om det sker på öppen gata. Jag kan peka på de många likheter som finns mellan nästan alla mord på högt uppsatta stadschefer och är helt säker på att förklaringen med den ensamma galningen i samtliga fall är en fabrikation för att dölja den skrämmande sanningen. Tänk bara på en sådan sak som att Palme var USA-kritisk och att Anna-Lindh uttalade sig kritiskt mot Irakinvasionen. Vi vill tillsätta en grupp som kan jämföra de olika teorierna kring stadsministerns död och sätta dem i samband med den större konspiration som kan kopplas till Marias försvinnande. Det är naturligtvis en fördel om du har ett tidigare intresse för Palmemordet eller kontakter inom polisväsendet om du vill undersöka detta snåriga spår.

Illuminati i Sverige

Även om många etablerade (framför allt amerikanska) konspirationsteorier är uppenbart strunt håller jag fast vid tanken att något slags maktnätverk drar i trådarna och har varit inblandade i den moderna civilisationens framväxt. Huruvida det rör sig om hemliga sällskap, samhällstendenser som fått eget liv eller omänskliga varelser är inte helt tydligt och det är i slutändan mindre intressant än de konkreta handlingar som Dom ligger bakom och de filosofiska slutsatser man kan dra av den ständigt pågående kampen mellan kontroll och frihet. Jag använder ibland termen ”Illuminati” för att hänvisa till maktkonspirationens globala nätverk även om jag inte menar att den kortlivade Bayerska Illuminatin (1774-1786) har något med saken att göra. Forskningen och spekulationerna kring hemliga sällskap av Illuminati-typ är mycket omfattande och omöjlig att bedöma utifrån. Vi skulle vilja att en grupp tar sig an den digra uppgiften att kontrollera om det finns några kopplingar mellan hemliga sällskap och Sveriges historia, framför allt dess nutidshistoria.

Den centrala frågan är huruvida hemliga elitistiska intressegrupper har haft ett inflytande över Svensk politik och näringsliv under det senaste århundradet. Här tror jag att vi kan finna svaret till Sveriges framgångsrika ”neutralitetspolitik” och visionen om Folkhemmet. Vi vet på rak arm att Olof Palme, Leif Pagrotsky, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Carl Bildt och Percy Barnevik närvarat vid den beryktade Bilderberggruppens möten och att en rad företag i Sverige har skapats eller köpts upp av den neokonservativa Carlyle-gruppen, bland dem Bredbandsbolaget. För att göra undersökningsarbetet mer hanterligt har vi delat upp forskningen i segment som enskilda medlemmar eller grupper kan lägga vantarna på.

 • Svenska riddare under korstågen – inflytande från tempelriddarna förs in i Sverige för första gången?
 • Illuminatins ”blodslinjer” i Sverige?
 • Stormaktstiden och ockultisterna bakom konungen – börja med Gustav II Adolf och Johannes Bureus.
 • Frimureriet och familjen Bernadotte
 • Andra världskriget – på vems sida stod Sverige egentligen?
 • NATOS hemliga kontroll över Sverige
 • Warszawapaktens hemliga kontroll över Sverige
 • Styrdes båda sidor av det kalla kriget av samma krafter?
 • Folkhemmets skapare och deras ideologi. (sterilisering, förmynderi osv.)
 • Bofors plats i det internationella militärindustriella komplexet.

Estoniakatastrofen och vapenaffärer

Under de senaste åren har mediediskussionen kring den största katastrofen i modern Svensk historia förändrats radikalt. Från att ha handlat om bärgning och brott mot gravfriden har viktiga frågor om orsakerna bakom haveriet börjat ställas av välrenomerade journalister. I Uppdrag gransknings reportage från 2005 framläggs övertygande indicier för att färjan i hemlighet fraktat ryskt vapenmaterial till Sverige och att detta direkt eller indirekt ledde till åttahundra människors död. Men många frågor återstår innan vi kan peka ut de skyldiga. Vad hade egentligen Ericsson-lastbilarna med saken att göra? Hur mycket visste regeringen, eller sköttes besluten i den här frågan helt över huvudet på våra demokratiska marionetter? Frågan om Estonia och de krafter som sänkte henne kan tyckas vara helt skild ifrån en trettioårig kvinnas försvinnande i Göteborg, men inget kan vara längre från sanningen. Precis som alla större fabricerade katastrofer innebär Estonia en möjlighet att bräcka upp det officiella narrativet och visa hur apparaten verkligen fungerar. Faller en lögn kan vi avslöja dem alla. Vi söker en grupp med tålamodet och ambitionen att jämföra olika möjliga förlopp och vad de kan tala om för oss om konspirationen som ligger bakom dem. Framför allt är vi intresserade av vilka krafter inom det svenska etablissemanget som fattar besluten om mörkläggning. Kan de vara samma personer som döljer försvinnarsambanden?

Hemlig högteknologi

Under de senaste åren har en rad nya vapen utvecklats för användning mot civila och militära mål men många av dem förblir fortfarande okända för allmänheten. De akustiska vapen som testades i Afghanistan och Irak monteras idag på polisbilar i New York och svenska FOA har sedan många år information om mikrovågsvapen på sina hemsidor. Ljudvapen skapar ett intensivt obehag, nervösa sammanbrott och akut illamående men efterlämnar inga permanenta skador. Tillsammans med ”sticky-foam” och elbatonger är dessa vapen de perfekta upploppskväsarna – vem kommer att anklaga polisen för övervåld när metoderna är så förfinade? Omärkligt och i skadereduktionens namn konstrueras teknologier som är snubblande nära de kontrolltekniker som vi varnats för i dystopisk Sci-Fi litteratur sedan trettiotalet. Vem vet vilka vapen som fortfarande är hemligstämplade? Hur mycket ligger det egentligen i alla dessa berättelser om ”Mind Control” eller stadssanktionerade cancermord med hjälp av osynlig strålning? Vem vet vilken teknologi som fortfarande är hemligstämplad. HAARP och Chemtrails är två exempel som hamnade i fokus efter de dramatiska väderkatastroferna i Sydostasien och södra USA under 2005. Kan eliten redan nu kontrollera oss och vår planet på ett sätt vi knappt kan föreställa oss? Vi vill utse en grupp som sammanställer en eller flera rapporter kring de högteknologiska vapen som konspirationens hantlangare har tillgång till. I fallet Maria är ”mind-control” särskilt intressant. Finns det indicier i Mariafallet som tyder på att hon utsatts för kontroll. Implantat? Radiovågor? Hjärntvätt?

Voynichmanuskriptet

I Ingelas ”Sagan om de andra” förekommer blomstermotiv, ornamentik och tecken som får mig att tänka på det legendariska Voynichmanuskriptet, uppkallat efter den antikhandlare som i slutet av 1800-talet offentliggjorde ett besynnerligt medeltida manuskript författat på ett okänt språk. Det är oklart vad detta har med fallet Maria att göra men så snart Adrijanna vill släppa ifrån sig ”Sagan om de andra” kan vi börja jämföra textfragmenten, kommentarerna och understrykningarna med modern Voynichforskning. Mer om manuskriptet kan du hitta på www.voynich.nu.

MKULTRA och den svenska narkotikapolitiken

Den före detta Los-Angelespolisen Michael Ruppert är känd för sina avslöjanden av den amerikanska underrättelsetjänstens inblandning i den epidemiska kokain och herionhandel som sedan 1970-talet varit ett centralt problem för landets fattiga innerstadsbefolkning. Kombinationen av statligt sanktionerad narkotikasmuggling och det drakoniska ”War on Drugs” har enligt Ruppert skapat det mardrömslika sociala klimat vi förknippar med Amerikas innerstäder. Motivet till tilltaget skall vara att skapa artificiell stimulans i den amerikanska ekonomin och lamslå den svarta befolkningen. Ännu mer uppmärksammade är de omfattande drogexperiment som genomfördes inom CIA under sent femtiotal och tidigt sextiotal. Operationen, känd under sitt kodnamn MKULTRA, syftade till att undersöka syntetiska psykedeliska droger som LSD och deras användning i underrättelseoperationer. Förutom omfattande bruk inom byrån administrerades droger till ovetande personer för att deras reaktioner skulle kunna studeras. När vi söker Maria i kretsar där bruk av narkotika är mycket vanligt är det klokt att ställa en rad frågor kring den svenska drogpolitiska historien. Både demoniseringen av illegala droger och spridningen av legal narkotika kan vara ett led i konspirationens strävan att kontrollera sin befolkning genom att skapa en underklass (dvs. pundarna) som anses som omänsklig och förhatlig av det stora flertalet. Samtidigt används psykofarmaka för att avtrubba de stora befolkningsgrupperna och skapa vinster för läkemedelsbolagen. Vi vill tillsätta en grupp som kan studera hur den svenska narkotikapolitiken vuxit fram och hur den skapat en situation där de tunga narkomanerna varit fler per capita än i länder med en liberal lagstiftning och hur deras dödlighet varit avsevärt högre. Att en mycket stor andel av de som försvinner varje år i Sverige är narkomaner eller använder tung medicinering gör inte frågan mindre intressant. Nils Bejerot, svensk narkotikapreventions fader var en stenhård Maoist som bland annat ville förbjuda serietidningar och vars sista politiska åtgärd var att rekommendera att utvisade invandrare skulle drogas med kraftiga doser lugnande medel för att vara behändiga under transporten. Om någon varit inblandad i systematiska bortföranden av (åtminstone blivande) svenska medborgare, så är det han.

Kriminella konspirationer

Den italienska maffian, det kinesiska Tong-systemet, Hells Angels och de japanska Yakuza är exempel på välkända kriminella konspirationer med tidvis stort inflytande över vissa sektorer av det civila samhället. Med anledning av de indicier som antyder att Maria kan ha fallit offer för organiserad människosmuggling eller liknande vill vi att en grupp undersöker den organiserade brottslighetens eventuella systematiska koppling till försvinnanden i Sverige. Finns det fall av människosmuggling som tyder på en koppling till den undre världen? Har kriminella konspirationer ägnat sig åt bortrövanden tidigare i historien? Vi vill också ställa oss frågan huruvida det finns några ideologiska drag i de här organisationerna och undersöka om deras dåliga rykte är välgrundat eller bara en produkt av dessa gruppers konkurrens med staten om ensamrätt på våldsutövande och rättsskipning. Ett annat spår av samma undersökning kan vara at försöka etablera kopplingar mellan organiserad brottslighet och Illuminatins verksamhet. Ett bra ställe att börja kan vara den Italienska frimurarelogen P2’s koppling till den Sicilianska maffian.

Stater i staten

Min och Adrijannas fascination för samhällen som uppstår mitt i etablera de stater har varit ett genomgående drag i de tidiga efterforskningarna. Kristiania, Libertatia, Pariskommunen, Fiume, Salé, Tortuga och Burning Man är exempel på mer eller mindre tillfälliga stadsbildningar. Men hur är det egentligen med den här sortens fristater och tillfälliga samhällsbyggen? Fungerar de i praktiken och hur många fristäder finns det i världen idag? Kan det vara till dessa mer eller mindre laglösa platser Maria och de andra försvunna har sökt sin tillflykt? En grundläggande exposé över fristädernas historia och nuvarande situation är ett uppdrag vi vill dela ut till en grupp som känner sig manad.

Frimurarna i Sverige – vilken makt har de egentligen?

Den svenska grenen av Frimurareordern påstår sig vara en fristående kristen organisation. Enligt konspirationstänkandet är frimureriet antingen en ockult sekt eller hemlig maktorganisation. Hur ligger det till med den saken? En studie av frimureriet från ett svenskt perspektiv skulle vara av stort värde.

Druider, tempelriddare, rosenkreutzare, rotary och andra ordenssällskap har utsatts för samma typ av kritik som frimureriet. Vilken roll spelar sociala och ockulta sällskap i dagens politik och hur ser deras andliga doktriner egentligen ut?

Uppochnervända pentagram

Finns det verkligen en koppling mellan ”left hand path”-grupper som Dragon Rouge / O.T.O och den globala makteliten, eller är dessa magiska sällskap något helt annat? Finns det höga frimurare bland O.T.O’s Svenska medlemmar? Kan Maria ha varit med i någon av dessa grupper och kan de gömma sina medlemmar?

Bohemian Grove och Skulls and Bones

Vilka Svenska eller nordeuropeiska sällskap fyller samma funktion som de amerikanska elitsällskapen? Vilka studentordnar har Svenska politiker och näringslivsrepresentanter varit inblandade i? Hur ser deras ursprung och ideologier ut?

Svenska sekter

Vilka Svenska sekter kan Marika ha gått med i? Kvalifikationerna borde vara att de ägnar sig åt isolering från samhället, har kapacitet att ägna sig åt ”hjärntvätt” och kan man hitta henne bland dem?

Offentlighetsprincipen

När jag gick i gymnasiet lyckades en kristen vän till mig smuggla ut en medlemsmatrikel från de lokala frimurarna. Bland medlemmarna fanns polischefer, kommunpolitiker och representanter för näringslivet. Är det möjligt för oss på conspirare att få tag på sådana uppgifter. Särskilt sällskap i Göteborg är av intresse då de har opererat i Marias närhet.

Sagorna om De andra

Vad betyder egentligen Ingelas allegoriska sagor och vilken är deras koppling till verkliga händelser och teorier? Är de en omskrivning av Ingelas eget liv eller en skildring av en myt som överlevt sedan urminnes tider? Är det möjligt att Ingelas ”de andra” är samma grupp som ligger bakom matriserna eller har vi att göra med någon som använder hennes ord för att föra oss bakom ljuset?

Hitta Ingelas texter

Var finns Igelas texter, konst och inspelningar idag? Vi vet att ett fåtal orginaldokument har hamnat i händerna på ”kärlen” från Prosopopeiaprojekten. Andra har har beslagtagits från Adrijanna av svinen på Kerberos bevakning. Finns andra brev och dokument som kan sprida ljus över teorierna om ”de andra” och matrisernas ursprung hos gamla kollektivmedlemmar eller vänner till familjen Klingbohm? Hur skall vi hitta dem?

Ondskans ursprung

En del konspirationsteoretiker påstår att människans ondska har sitt ursprung i de hemliga sällskapens manipulation, att vi inte skulle behöva kontrollmekanismer som stat och kapital om vi inte indoktrinerats till det. Vilka tänkare tror att människan är inneboende god och vilka tror att hon måste kontrolleras för att inte förgöra sig själv?

Omänskliga bortföranden

Frågan är oundviklig. Kan Marika ha förts bort av främmande varelser och vad är i sådana fall deras koppling till Illuminatin? Under rubriken ”den dolda historien” spekulerar Adrijanna kring våra myter om ett annat folk, kanske var det det Ingela menade med De andra. Finns det något som tyder på att främmande varelser är inblandade i försvinnandet? Ljussken, lokala legender osv.