Spektaklet

Teveserien Sanningen om Marika har visat sig full av dolda budskap. Någon har medvetet planterat meddelanden och symboliska objekt, såväl som matriser i avsnitten. Många av dessa ljud och bilder är fortfarande ett mysterium för Conspirare. I varje avsnitt döljer sig också inklippta bilder som varit lättare att tolka. De utgör bildrebusar vilka visat sig vara lösenordet till en underlig hemsida kallad Spektaklet.

Hemsidan exponerades på SVT:s webcam, efter en serie händelser som tyder på att redaktionen är i kontakt med den ansvarige. Redaktionen har uppenbara svårigheter att hantera det faktum att någon olovligt manipulerar produktionen.

2qbylqa.jpg

Spektaklet, en ganska amatörmässig hemsida med pedagogiska ambitioner, bjöd med sitt kodade inlogg hårt motstånd tills “Banarne” kopplade samman insidern med den subliminala bilden SVT visade oss för en månad sedan. Med den informationen borde vilken conspirit (eller gäst från SVT för den delen) som helst klara av frågorna på sidan. För den som inte har tålamod rasar diskussionen om spektaklet i den här forumtråden.

Spektaklet leder oss vidare i en berättelse, genom enkla prövnignar, vilka är utformade så att den som genomgår dem tvingas reflektera över politiska skeenden. Avsändaren är en “Mr E” som uppenbarligen infiltrerat SVT och som dessutom har varit i kontakt med Marias mor Ingela Klingbohm.

Mr E delar med sig av sitt liv tycks det, i mängder av dagboksanteckningar och illustrationer. En fragmenterad berättelse sätts samman bit för bit, vilket kan sätta ljus på de mörkare delarna av Marias barndomsår.

Läs transkriptioner och teorier på forumet!
Gå till spektaklet!
Undersök avsnitten efter dolda meddelanden!
Delta i forumtråden om dolda budskap i avsnitten!