Om Thummim

Det har varit tungt de senaste dagarna. Enormt mycket att reda ut och svåra val. Här är en beskrivning av vad vi vet om O.S. inre webbplats “Thummim”.

Läs först om Ordo Serpentis och gå med! Nedan hittar du en sammanfattning som är mer givande om du själv registrerar dig.

Registreringen i O.S.

Vi vet ännu inte vad O.S. är för sorts organisation, och än mindre vad de gjort med Maria. Efter en mängd ledtrådar och genom att följa deras uppmaning att visa matriserna öppnades en login till en dold del av deras hemsida. Du hittar själv dit från vår sammanfattning av organisationen Ordo Serpentis. Var försiktig, men du är i alla fall inte ensam!Screenshots av login.

Organisationen

Väl inne möts man av en avskalad webbplats där vi uppmanas att genomföra uppdrag. De matriser vi kommunicerat med i många månader tycks nu få sin förklaring. De verkar vara ett system för organisationen att “tagga verkligheten”. Ett sätt att få ut krypterade meddelanden och märka platser med speciell betydelse. På webbplatsen Thummim finns också en logg som visar ny information löpande.


Organisationens huvudsida (namnet ersatt med _).

Celler bildas

Organisationen bakom O.S. ordnar sina medlemmar i celler, grupper som genomför uppdrag i sin stad. Ett stort antal conspiriter har bildat celler för att ta sig in i djupet av O.S. Man behöver vara inloggad i forumet för att läsa de trådarna. Du kan själv gå med i en cell nära dig eller bjuda in de du litar på i din cell. Genom att klicka på cellnamnet visas också fördjupad information om uppdrag och annat.

Matrisnoderna

Med hjälp av programmet Urim, kan vi läsa av matriserna direkt, med mobilkameran. Organisationen uppmanar oss att genomföra olika uppdrag och att markera platser i vår närhet med matriser och avläsa dem. Genom att vi lämnar in rapporter på Thummim markeras dessa noder på en satellitbild av Sverige. Varje medlem i cellen kan genomföra ett så kallat “noduppdrag”. Vad det har för betydelse vet vi ännu inte.